LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал их чухал болсон

LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал

Là dấu cho việc làm hoàn thiện cơ thể

Үйлчлүүлэгчтэй зөвөлгөө зэрэг үзлэг хийж үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг тодорхой мэдэж аван мэс засал хийж өгнө.

Хүйсний нүхний мэс засал яагаад хэрэгтэй вэ?

Хэрэв хүйсний нүхний мэс заслын талаар сонирхож эхэлсэн бол, Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал гэж юу болох талаар тодорхой мэдэх шаардлагатай юм. Хүйсний нүхний мэс заслыг албан ёсоор ‘Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал’ гэж нэрлэх ба, Цухуйсан хүйсний нүх, хөндлөн хүйсний нүх, жирэмслэлтийн дараах хүйсний нүхний өөрчлөлт зэрэг сорвиноос Үүдсэн хүйсний нүхний хэлбэр муухай байгаа тохиолдолд гоо сайхны мэс заслыг бодож үзэх шаардлагатай.

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс заслыг ямар хүн хийх хэрэгтэй вэ?

Piercing_Scarring_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Хүйсний нүхний ээмэг / сорви

Хүйсний нүхний ээмэг авсны дараа болон мэс заслын дараах сорви
Belly button reshaping after pregnancy_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Жирэмслэлтийн дараах хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал

Жирэмслэлтийн дараах хүйсний нүхний өөрчлөлт гарсан тохиолдолд
Horizontal navel_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Хөндлөн хүйсний нүх

Хөндлөн хүйсний нүхтэй байх үед
Protruding navel_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Цухуйсан хүйсний нүх

Хүйсний нүх нь цухуйсан хэлбэртэй байх үед
Piercing_Scarring_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Хүйсний нүхний ээмэг / сорви

Хүйсний нүхний ээмэг авсны дараа болон мэс заслын дараах сорви
Belly button reshaping after pregnancy_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Жирэмслэлтийн дараах хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал

Жирэмслэлтийн дараах хүйсний нүхний өөрчлөлт гарсан тохиолдолд
Horizontal navel_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Хөндлөн хүйсний нүх

Хөндлөн хүйсний нүхтэй байх үед
Protruding navel_bellybuttonreshaping_linkplasticsurgery_link plastic surgery_dr.sung

Цухуйсан хүйсний нүх

Хүйсний нүх нь цухуйсан хэлбэртэй байх үед

LINK-ийн хүйсний нүхний гоо сайхны мэс заслын сайн тал

маш хурдан амьдралын хэв маягтаа орно.

Зөвөлгөө авсан тухайн өдрөө мэс засал хийлгэх боломжтой

Тухайн хүнд тохирсон гоо сайхны мэс засал

Хариуцсан мэргэжилтэн

Сонг Ха Мин_LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

* Sung Ha Min_Dr.Sung_Thesis published as the first author in Scientific Reports, a sister journal of Nature

* Sung Ha Min_Dr.Sung_Thesis published as the first author in Scientific Reports, a sister journal of Nature

BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_10
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_11
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_16
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_18
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_8
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_12
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_13
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_8
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_7
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_17
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_2
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_3
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_4
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_5
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_6
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_25
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_24
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_23
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_22
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_21
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_16
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_10
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_11
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_13
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_15
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_17
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_18
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_7
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_8
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_8
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_2
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_3
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_4
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_5
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_1
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_6
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_25
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_24
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_23
BELLY BUTTON RESHAPING | umbilicoplasty | navel surgery | へそ形成 | 肚脐整形 | 肚臍整形 | ศัลยกรรมตกแต่งสะดือ | ศัลยกรรมสะดือ | PHẪU THUẬT RỐN | ХҮЙСНИЙ НҮХНИЙ ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСАЛ | хэвлийн товчлуурын мэс засал | умбиликопластика | операция на пупке_22

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс заслын гол зүйл

заслын мэдээлэл цуглуулж хүн бүрт тохирсон мэс заслын аргийг боловсруулан тасралтгүй судалгаа хийж байна.

Ерөнхий эмч / Хэлтсийн дарга 1:1 тусгайлан уулзана

Мэс заслын туршлага ихтэй ерөнхий эмч

Олны танил ихтэй эмнэлэг

0 цаг
Мэс заслын хугацаа
0 Оёдол авах
Оёдол авах
0 хоногийн дараа
Эдгэрэх явц

Мэдээ алдуулалт Унтуулганд оруулах, хэсэгчилсэн

Хэвтэн эмчлүүлэх : Шаардлагагүй

* Мэс засал үргэлжлэх хугацаа өвчтөн болон байдлаасаа хамааран өөр байх боломжтой.

Хүйсний нүхний гоо сайхны мэс засал их чухал болсон.

LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

Төгс биений эцсийн цэг

LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

Төгс биений эцсийн цэг

Мэс ажилбрын тоног төхөөрөмж

SHURINK_LINK PLASTIC SURGERY_model_DR.JUNG_DR.SUNG

SHURINK

HEALITE_LINK PLASTIC SURGERY_model_DR.JUNG_DR.SUNG

HEALITE

ACCENTO_LINK PLASTIC SURGERY_model_DR.JUNG_DR.SUNG

ACCENTO

FRAXEL_LINK PLASTIC SURGERY_model_DR.JUNG_DR.SUNG

Сорви, нүхжилтийг арилгах лазер

Үйлчилгээний агуулга

LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлгийн хийж буй мэс засал болон мэс ажилбарууд юм.
Мэс заслын дараа цус алдах, халдвар авах, үрэвсэх зэрэг хүндрэлүүд байж болох ба субьектив сэтгэл ханамж нь хүн бүрт харилцан адилгүй байж болно.

LINK гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг

Сөүл хот, Каннам дүүрэг, Нунхён-дунг Каннам-дэру 478 Чэү барилга 4давхар

 УТАС : +82-10-5819-7004

Copyright ⓒ 2017 LINK PLASTIC SURGERY 링크성형외과 All Rights Reserved.